Browsing Category

ASP.NET Core Security

ASP.NET Core Security Daj Się Poznać 2017 dotnetcore security

Bezpieczna aplikacja ASP.NET Core (cz. II) – atak XSS

Pora na już drugą cześć cyklu o projektowaniu bezpiecznych aplikacji ASP.NET Core. Dzisiaj opowiem o ataku XSS, czym jest i co zrobić żeby nasza witryna była na niego odporna.

Atak XSS

Czym jest XSS? Najkrócej mówiąc jest atakiem na webaplikacje, polegającym na wstrzyknięciu do przeglądarki złośliwego kodu, najczęściej javascript. Celem atakującego jest inna osoba korzystająca z aplikacji.

Na przykład weźmy prostą aplikację np. bloga. Atakujący umieszcza w komentarzu do artykułu kod javascript:

Następnie taki kod może zostać uruchomiony w przeglądarkach innych osób odwiedzających naszego bloga.

Atak XSS możemy podzielić na dwie grupy:

 • Persistent – złośliwy kod umieszczony zostaje po stronie serwerowej aplikacji (najczęściej w bazie danych); podany wyżej przykład ataku na bloga jest właśnie atakiem persistent xss
 • Reflected – kod javascriptowy umieszczony zostaje w linku, a link następnie jest przesyłany do ofiary; efektem końcowym jest wykonaniu wstrzykniętego kodu w przeglądarce osoby atakowanej

Jakie mogą być skutki ataku?

Atakujący może próbować na przykład

 • uruchomić keylogger w przeglądarce
 • dynamicznie podmienić treść na stronie (tylko front-end)
 • wykraść ciasteczka sesyjne

Jak bronić naszą aplikację?

Jeśli chodzi o kradzież ciasteczek sesyjnych, sprawa jest bardzo prosta i nie wymaga dużo pracy. Wystarczy zastosować parametr HttpOnly w cookiesach. Spowoduje to, że nie będzie możliwy ich odczyt dla skryptów JS.

Jeśli chodzi zaś o samo blokowanie umieszczania złośliwego kodu przez atakującego, to cała rzecz polega na odpowiednim filtrowaniu tego co wysyła użytkownik. Atakujący będzie chciał umieścić kod w znacznikach w jakimś tagu html np. <script> . Musimy więc dane pochodzące od użytkownika odpowiednio enkodować przed umieszczeniem na stronie.

Encodowanie danych w ASP.NET Core

Razor, który jest chyba najczęściej wykorzystywanym enginem w MVC przychodzi z automatycznym enkodowaniem danych. Czyli w standardzie mamy to co w .NET oferowała biblioteka AntiXSS.  O ile używamy znacznika @, to nie musimy się martwić o dane które przesłał nam użytkownik.

Dla przykładu:

Spowoduje wygenerowanie:

Enkodery mogą być również dostępne z poziomu kontrolera poprzez wstrzyknięcie ich przez DI:

Każdy z enkoderów posiada metodę Encode. Jeśli np. chcemy zbudować URL z parametrem pochodzącym od użytkownika powinniśmy użyć UrlEncoder’a.

Widać więc, że w bardzo łatwy i szybki sposób możemy się ochronić przed atakami typu XSS. ASP.NET Core dostarcza nam w standardzie enkoder, więc dopóki używamy @ jesteśmy bezpieczni 🙂

 

ASP.NET Core Security Daj Się Poznać 2017 dotnetcore security

Bezpieczna aplikacja ASP.NET Core (cz. I) – atak CSRF

Gdy zaczynałem przygodę z aplikacjami webowymi, nie sądziłem, że istnieje aż tyle zagrożeń, na które trzeba zwrócić uwagę. Współczesne frameworki dają same w sobie wiele zabezpieczeń i o niektóre rzeczy nie musimy się już troszczyć. Jestem jednak pewny, że bardzo ważna jest świadomość niebezpieczeństwa na jakie są wystawione nasze aplikacje, a co dalej idzie nasi klienci.

Tutaj narodził się pomysł serii „Bezpieczna aplikacja ASP.NET Core”. W każdej z części chciałbym opisać zagrożenie oraz sposób w jaki się przed nim bronić. Bez owijania w bawełnę czas na pierwsze z nich – atak CSRF.

Czym jest CSRF?

Cross-site request forgery (CSRF lub XSRF) – jest to metoda ataku na serwis internetowy. Ofiarami tego ataku stają się często użytkownicy, którzy nieświadomie przesyłają do serwera żądania spreparowane przez inne osoby. Zazwyczaj celem ataku jest wykorzystanie uprawnień ofiary do wykonania operacji w systemie.

Cechy, które charakteryzują ten atak to:

 • Zazwyczaj dotyczą serwisów, które wymagają zalogowania się
 • Niewidoczne zmuszenie użytkownika (jego przeglądarki) do wykonania żądania HTTP
 • Żądanie polega na wykonaniu w jego imieniu jakiejś operacji zmieniającej stan systemu

Przykład ataku:

ASP.NET Antiforgery, czyli obrona

ASP.NET Core zawiera pakiet pod nazwą Antiforgery, który zapewnia ochronę przed atakami CSRF. Pakiet ten implementuje rozwiązanie oparte na tokenach, zalecane przez organizację OWASP. Specyfikacja tego zalecenia znajduje się tutaj.

W skrócie polega ono na mechanizmie wykorzystującym token set (2 tokeny). Powinny się one znaleźć w każdym zapytaniu trafiającym do walidatora Antiforgery. Set składa się z:

 • Tokenu przechowywanego w formie ciasteczka; jest on pseudolosowy i zaszyfrowany przy użyciu Data Protection API
 • Drugiego tokenu, który powinien znaleźć się w polu formularza, nagłówku żądania lub w innym ciasteczku

Tokeny generowane są po stronie serwera i zwracane do przeglądarki podczas odpowiedzi HTTP.

Walidator Antiforgery odrzuci request jeśli:

 • wygenerowane wartości tokenów się nie zgadzają
 • którykolwiek z tokenów nie został przesłany w odpowiedzi

Jak korzystać z pakietu Antiforgery?

Pakiet Microsoft.AspNetCore.Antiforgery jest dostępny jako zależność pakietu Microsoft.AspNetCore.Mvc. Otrzymujemy go w standardzie tworząc aplikację ASP.NET MVC. Serwisy Antiforgery są automatycznie rejestrowane wraz z serwisami MVC, czyli podczas wywołania  services.addMvc() w metodzie  Startup.ConfigureServices() .

Zacznijmy od początku, czyli generowania tokenów. Dobra wiadomość, ponieważ tokeny generują się automatycznie, o ile korzystamy z tag helperów do utworzenia formularza. Dla przykładu, formularz:

oraz

Spowoduje wygenerowanie:

Jeśli natomiast nie korzystamy z wyżej wymienionych helperów do tworzenia formularzy, możemy skorzystać z tag helpera  @Html.AntiForgeryToken() , który wygeneruje ukryte pole tokenu.

Zapytania AJAX’owe

W przypadku aplikacji SPA często wykonujemy zapytania AJAX’owe. Wtedy nie wysyłamy formularza, ale np. pojedynczą wartość. Istnieje również możliwość zabezpieczenia tych zapytań przed atakami CSRF. Wystarczy, aby token umieścić w nagłówku zapytania. Przykład:

A co z ciasteczkami?

Pakiet Antiforgery traktuje oba tokeny jako set, więc „ciasteczkowy” token generowany jest automatycznie wraz z polami w formularzu. Następnie jest on wysyłany do przeglądarki. Warto wspomnieć o kilku ważnych rzeczach:

 • Ciasteczko antiforgery jest oznaczone jako http only, więc nie jest dostępne z poziomu JavaScriptu
 • W przypadku kilku formularzy na stronie, ciasteczko generowane jest tylko raz i jest zgodne dla wszystkich tokenów w formularzach
 • Nazwa ciasteczka to „.AspNetCore.AntiForgery.#„, gdzie # to hash nazwy aplikacji. Nazwa ta może zostać zmieniona w konfiguracji
 • Jeśli chcemy zapewnić wymóg SSL, wystarczy ustawić RequireSsl na true. Ustawi to flagę secure ciasteczka

Walidacja tokenów

Do walidacji poprawności tokenów dostarczone zostały dwa filtry: ValidateAntiForgeryToken, AutoValidateAntiforgeryToken. Filtry te sprawdzają tokeny, a następnie przepuszczają zapytanie do serwera lub je odrzucają.

ValidateAntiForgeryToken

Jest to filtr, który możemy wykorzystać w akcji kontrolera, całym kontrolerze lub globalnie w aplikacji. Jego użycie np. w kontrolerze spowoduje walidację wszystkich akcji (również GET).

Jeśli chcemy zignorować walidację dla pojedynczej akcji, możemy ją oznaczyć filtrem IgnoreAntiforgeryToken.

AutoValidateAntiforgeryToken

Działa podobnie jak ValidateAntiForgeryToken, ale nie powoduje walidacji requestów następujących typów:

 • GET
 • HEAD
 • OPTIONS
 • TRACE

Użycie dla kontrolera:

Możemy również dodać ten filtr globalnie dla aplikacji

Zalecane jest używanie globalnie AutoValidateAntiforgeryToken, lub ValidateAntiForgeryToken dla konkretnych akcji kontrolora.

Konfiguracja Antyforgery

Konfiguracji możemy dokonać podczas rejestrowania serwisu. Do ustawienia jest wiele opcji bardzo dobrze opisanych w dokumentacji. Przykład konfiguracji:

Podsumowanie

Mam nadzieje, że w przystępny sposób przedstawiłem czym jest atak CSRF, oraz jak się przed nim bronić. Wiele rzeczy mamy dostępnych od razu podczas projektowania aplikacji. Wystarczy więc kilka linijek kodu, aby nasza aplikacja była bezpieczniejsza.

A na koniec serdecznie zapraszam do odwiedzania bloga. Będą pojawiać się kolejne części serii „Bezpieczna aplikacja ASP.NET Core” oraz inne wskazówki jak uczynić nasze aplikacje .NET’owe bardziej bezpiecznymi. 🙂